Mali Boc, Slloveni

Anëtarët e SHB Sharri kanë qenë edhe në Sloveni, duke e pushtuar majen Mali Boc.

Bashkë me Valentin Batalakun dhe Rade Manjic nga PD \"Vrelec\" e Rogashka Sllatinës, janë kaluar momente të paharrueshme në këtë aktivitet.

Në ndërkohë, Valentit i është dorëzuar edhe libreza e anëtarësisë së SHB Sharrit.